Články

Telo má konštrukčnú danosť  zachytiť život ktorým sme a vytvoriť priestor vedomia  v samotnom tele a jeho okolí, hlavně v oblasti hlavy, tam kde je najviac nervovej tkáne.Do priestoru vedomia sa dostávajú obsahy z vnútorného sveta ( predstavy , spomienky, myšlienky …) i podněty z vonkajšieho sveta (zmyslové  i mimozmyslové). Vedomie je limitované svojou velkosťou, kvalitou i intenzitou (hustotou).